AZ ISKOLA TÖRTÉNETE

 

Hősök, szentek így üzennek:
"Állj be hősnek, állj be szentnek,
kis ország úgy lesz jelentős,
ha sok benne a nagy szent, hős!"
(Mécs László: Örök ballagás)

 

TÖRTÉNELMÜNK, MELY VALÓJÁBAN EGY VÁRKASTÉLY, EGY SZERZETESREND ÉS EGY ISKOLA TÖRTÉNETÉNEK SZÁLAIBÓL SZÖVŐDÖTT.

Intézményünk a közel 300 km2 kiterjedésű Zsámbéki-medence középpontjában, a gyönyörű fekvésű Zsámbékon található. A község történelmi múltjának európai hírű képviselője az 1220 körül épült késő román stílusú premontrei /templom romja/ öregtemplom, valamint a mai formájában két emeletes kora barokk várkastély, melynek jelentőségét különösebbé teszi, hogy 1496 nyarán László király a budai pestisjárvány elől menekülve ide hozta magával a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket.

A várkastély ad otthont a Zsámbéki Katolikus Képzési KHT-nek és iskolánknak, a Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek, melynek szellemiségére hatással van környezetének történelmi, szellemi és tárgyi múltja.

1186-ban a dél-franciaországi Aynard lovag, aki III. Béla udvarához tartozott a dombra egy megerősített udvarházat épített, melyet 1200 körül kővárrá alakítottak.

1467-ben Mátyás király mezővárosi rangra emelte Zsámbékot. A vár a király birtokába került, aki később fiának, Corvin Jánosnak adományozta.

1689-ben a Zichy család vásárolta meg a zsámbéki birtokot és uradalmi kastéllyá alakíttatta

Az 1710 -es években építették fel a végvári harcokban lerombolódott vár helyén a szép, emeletes saroktornyokkal díszített korabarokk várkastélyt,

A XIX. század végén az időközben Óbudára települt Zichyk lakatlanul álló kastélyát a zsámbéki polgárok mentették meg a lebontástól, megvásárolva a leromlott állapotú épületet.

1904-ben a zsámbéki egyházközség az ingatlant a Keresztes nővérek rendjének adományozta, hogy a zsámbéki leányiskolát átvegyék és továbbvigyék.

A rend felújította és kibővítette a kastélyt, és előbb elemi iskolát , majd tanítóképző intézetet alapított benne.

Keresztes Nővérek vezetése alatt. Zsámbék a rend tartományi központjává vált és a Keresztes Nővérek magyarországi anyaháza is volt.

1949 után a szocialista államosítást követően mezőgazdaságimajd tanítóképző főiskola működött falai közt.

1993-ban a Keresztes nővérek visszakapták az épületet, ahol az Apor Vilmos Katolikus Főiskola működött.

1993. januárjában a főiskola egy többcélú intézményt, általános és középfokú katolikus iskolát és gyakorlóiskolát alapított.

Az 1995/1996-os tanévben az első húsz diákkal /iskolapolgárral/ kezdődött meg az oktatás, ez volt a mai iskola elődje.

2003. augusztus 18-i tűzeset következményeként a tanítóképző Vácra költözött, ezért a gyakorlóiskolai státus megszűnt, de iskolánk továbbra is a főiskola fenntartásában működött.

2006. augusztus 1-jétől az intézmény fenntartója a Premontrei Kanonokrend Gödöllői Perjelsége. A rend 1220 óta jelen van a településen. A mindenki által ismert késő román stílusban épült mára rommá vált templom építői ők, a "fehér barátok" voltak.

Keresztelő Szent János tiszteletére alapították a monostort. Iskolánk névadó szentje ezért is ő.