KSZJ Énekes iskola

A 2012 óta működő énekes iskola célja, hogy a diákokat bevezesse a művészi zene teljességébe, melyben szerepet kap a liturgikus zene, gregorián ének egyetemes kincse is. Így válhatnak tanulóink az iskolai szentmisék és egyházközségük aktív tagjaivá.

Az énekes iskolai képzésünk középpontjában a következők állnak:

  • - Intenzívebb hangképzés, hangfejlesztés, ezért az énekes iskolás énekórákat mindig szaktanár tartja, már első osztálytól. Az örömteli éneklés - zenélés a heti egy kórusfoglalkozáson mélyül tovább, ahol lerakjuk a többszólamú éneklés alapjait.

  • - Több egyházzenei tartalom megjelentetése az általános ének-zenei kerettantervi tananyag mellett, elmélyedés a liturgikus éneklésben.

  • - A heti két ének-zene órán a gyermekdalok, népdalok, műdalok, egyházi énekek mellett megjelenik az önkifejezést segítő hangszerjáték, kreativitásfejlesztő improvizálás, amely előkészít a későbbi zeneiskolai hangszertanulásra is.

  • - Kiemelten fontosnak tartjuk a közösségformálást is, ezért énekes iskolásaink számára közös programokat is szervezünk (sportnap, kirándulás, kórustalálkozó stb.)

  • - A képzésben való előrehaladásuk függvényében időről-időre lehetőséget kap(hat)nak tanítványaink a liturgikus szolgálatokban és iskolánk fontosabb zenei eseményein való részvételre.

A képzésbe a közös építkezés elve alapján jellemzően első osztályos korukban kapcsolódnak be tanítványaink, de lehetőség van a későbbi csatlakozásra is. Az énekes iskolások énekórái és kórusfoglalkozásai nem jelentenek többlet elfoglaltságot a tanulók számára, hiszen az énekórákat csoportbontásban tartjuk, a kórusfoglalkozások pedig a drámaórák időkeretében valósulnak meg.

Az énekes iskolai tagozaton való részvétel térítésmentes.

„Dalolva szép az élet.” – mondta Kodály Zoltán és reméljük, hogy minél többen megtapasztalják ezt képzésünkben.

Énekes iskolás tanáraink:

Iskolánk eseményeiről készült videókat Youtube-csatornánkon tekinthetik meg.

Dr. Nacsa Jánosné (Ildikó néni)


Események

Tavasznyitogató koncert

Az Énekes Iskola növendékeinek Tavasznyitogató koncertje március 19., kedden 16 órakor került megrendezésre a báltermünkben.

Tavasznyitogató koncert - videó

Karácsonyi koncert

Szeretettel láttunk minden kedves érdeklődőt december 19-én, kedden 17 órakor a KSZJ aulájában tartott Karácsonyi koncertünkön melyen kb. 100 diákunk gondoskodott a meghitt hangulat megteremtéséről az ezt követő lelki nap és a szeretet ünnepe előtt.

Karácsonyi koncert - videó

Sportnap

Énekes iskolai sportnap

Mikor felszállt az őszi köd és a napkorong is megmutatta magát, közös éneklés csendült fel a zsámbéki templom falai között. Reggeli Istendicséretre gyűltek össze a Biatorbágyi Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola, a Budai Ferences Énekes Iskola és a Zsámbéki Keresztelő Szent János Iskolaközpont énekes iskolás diákjai családjaikkal és a kollégákkal.
A hálaadó Laudes után iskolánk sportpályája adott otthont a nyolc focicsapat és négy váltóversenyes csapat játékainak. A közös bemelegítésen több mint 100 diák keze-lába lendült, majd indulhattak a mérkőzések gimnazista diákjaink vezetésével és a tanárok, szülők, diáktársak szurkolásával!

Taize-i imaóra a Catharineumban

Ebben az iskolaévben minden hónapban van egy olyan közös imádságos eseményünk, amelyen az egész iskola részt vesz. Ilyen volt tavaly szeptemberben a Veni Sancte, októberben a Rózsafüzér imádság. Egymást is erősítjük a közös alkalmakon.
November 14-én a Catharineumban az egész iskola együtt énekelt és imádkozott a Taize-i imaórán. A közös csend még nagy kihívásnak tűnik, mert sokakat kínoz a köhögés reggelente...

Taizé-i imaóra - videó

Tavasznyitogató koncert

Az Énekes Iskolások tavaszköszöntő koncertjét Youtube-csatornánkon tekinthetik meg. Köszönet Nacsa Ildikó felkészítő tanárnőnek és minden közreműködő dolgozónknak!

Tavasznyitogató - videó

Adventi koncert és nyitogató a Youtube-csatornánkon!

„Hív minket most egy tiszta szó, szívek homályán átható”
Csillagszóróként szikrázott az aulában az izgalom a karácsonyi koncert előtt. Kicsik és nagyok zsongtak szüleiket várva, míg felcsendült az első adventi dal. Az énekes iskolás diákok énekét az Alapfokú Művészeti Iskola zeneművészeti tagozat tanárai gazdagították hangszerkísérettel. Megcsillant a karzaton a trombita és a furulya, zengett a gordonka, a hegedű, fuvola és a zongora a gyermekek lelkes énekével. A szolfézs csoportok karácsonyi népdalait citera, furulya és gitár kísérte. A felső tagozat kórusa szívet melengető dallamai után az örömünnepet a szülők-diákok-tanárok közös énekelése zárta.

Ádventi koncert - videó

Daloló Gála

„Dalolva szép az élet.” – mondta Kodály Zoltán és élhettük át iskolánk Daloló Gála hangversenyén. Felcsendültek az osztályok kedvenc dalai, magyar népdalcsokrok, más népek dalai a mindennapi élet-munka-szerelem témaköreiből. Közel 300 diák közös éneklésében gyönyörködhettünk. 

Daloló Gála - videó


Működési szabályzat