KSZJ Énekes iskola

A 2012 óta működő énekes iskola célja, hogy a diákokat bevezesse a művészi zene teljességébe, melyben szerepet kap a liturgikus zene, gregorián ének egyetemes kincse is. Így válhatnak tanulóink az iskolai szentmisék és egyházközségük aktív tagjaivá.

Az énekes iskolai képzésünk középpontjában a következők állnak:

  • - Intenzívebb hangképzés, hangfejlesztés, ezért az énekes iskolás énekórákat mindig szaktanár tartja, már első osztálytól. Az örömteli éneklés - zenélés a heti egy kórusfoglalkozáson mélyül tovább, ahol lerakjuk a többszólamú éneklés alapjait.

  • - Több egyházzenei tartalom megjelentetése az általános ének-zenei kerettantervi tananyag mellett, elmélyedés a liturgikus éneklésben.

  • - A heti két ének-zene órán a gyermekdalok, népdalok, műdalok, egyházi énekek mellett megjelenik az önkifejezést segítő hangszerjáték, kreativitásfejlesztő improvizálás, amely előkészít a későbbi zeneiskolai hangszertanulásra is.

  • - Kiemelten fontosnak tartjuk a közösségformálást is, ezért énekes iskolásaink számára közös programokat is szervezünk (sportnap, kirándulás, kórustalálkozó stb.)

  • - A képzésben való előrehaladásuk függvényében időről-időre lehetőséget kap(hat)nak tanítványaink a liturgikus szolgálatokban és iskolánk fontosabb zenei eseményein való részvételre.

A képzésbe a közös építkezés elve alapján jellemzően első osztályos korukban kapcsolódnak be tanítványaink, de lehetőség van a későbbi csatlakozásra is. Az énekes iskolások énekórái és kórusfoglalkozásai nem jelentenek többlet elfoglaltságot a tanulók számára, hiszen az énekórákat csoportbontásban tartjuk, a kórusfoglalkozások pedig a drámaórák időkeretében valósulnak meg.

Az énekes iskolai tagozaton való részvétel térítésmentes.

„Dalolva szép az élet.” – mondta Kodály Zoltán és reméljük, hogy minél többen megtapasztalják ezt képzésünkben.

Énekes iskolás tanáraink:

Dr. Nacsa Jánosné (Ildikó néni)

Működési szabályzat