KSZJ Alapfokú Művészeti Iskola

Bemutatkozás


Művészeti iskolánkba szeretettel várjuk az alkotás iránt érdeklődő diákokat, általános iskolásokat és gimnazistákat egyaránt.

Az első és második osztályos gyermekek a képzőművészeti előképző évfolyamain heti két órában játékos formában barátkozhatnak a legkülönbözőbb anyagokkal, melyeket az alkotó munkában felhasználhatnak. Ekkor sajátíthatják el a rajzolás – festés - mintázás alapvető technikáit és a komponálást, térformálást is gyakorolhatják.

A harmadik évfolyamtól kezdve már heti kétszer két órában folyik a képzés. Két órában ismerkednek a grafika és festészet alapjaival. A másik két órában a műhelyek munkájába nyerhetnek betekintést a vizuális alkotó gyakorlatok tantárgy keretében.

Hatodik osztálytól kezdve az általuk választott műhelyekben már heti négy órában dolgozhatnak. Ezeken az évfolyamokon a vizuális alkotó gyakorlatok órákon az ismeretek bővítése és elmélyítése zajlik a műhelygyakorlatokon, a választott művészeti terület sajátos fogásait, technikáit, anyagait ismerhetik meg.

A képző és iparművészet oktatás jól felszerelt, tágas műhelyekben zajlik, melyet felkészült művésztanárok vezetnek.

Növendékeink évente két alkalommal adnak számot megszerzett tudásukról. Félévkor a Téli tárlaton, év végén a Nyári tárlaton mutatják be alkotásaikat. De lehetőségük van egyéni bemutatkozásra is az AAP program keretében.

Tanáraink:

Frecka Csenge: vizuális alapozó gyakorlat, vizuális alkotógyakorlat, grafika és festészet alapjai

Szabóová Márta: vizuális alkotógyakorlat, grafika és festészet alapjai, szobrászat és kerámia műhelygyakorlat

Várkonyi György: vizuális alkotógyakorlat, grafika és festészet alapjai, grafika és festészet műhelygyakorlat

Térítési díj: 14 000 Ft/félév